GRUPO 4 DAI YONKYO

Sumi gaeshi

Tani toshi

Hane marikomi

Sukui nage

Utsuri goshi

O guruma

Soto makikomi

Uki otoshi
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index