GRUPO 3 DAI SANKYO

Kosoto gake

Tsuri goshi

Yoko otoshi

Ashi guruma

Hane goshi

Harai tsurikomi ashi

Tomoe nage

Kata guruma
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index