GRUPO 2 DAI NIKYO

Kosoto gari

Kouchi gari

Koshi guruma

Tsurikomi goshi

Okuri ashi harai

Tai otoshi

Harai goshi

Uchi mata
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index